Viziunea şcolii

Performanţa, promovarea adevăratelor valori, egalitatea şanselor sunt atributele serviciilor noastre educaţionale.

Misiunea şcolii

Să asigurăm pentru tinerii şi adulţii din zona Bucureşti - Ilfov şi din alte judete ale Munteniei pregătire în domeniul silvicultura şi exploatări forestiere, stimulând totodata dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Şcoala este singurul furnizor de forţă de muncă, calificată de nivel 3 pentru unităţile economice din domeniul silvicultură din Muntenia.