OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Pentru anul şcolar 2014 - 2015, Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru” are următorul plan de şcolarizare:

INVĂŢĂMÂNT CURSURI DE ZI

FILIERA TEORETICA

• 1 clasa a IX-a liceu cu 15 locuri, filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică – informatică; COD - 117

FILIERA TEHNOLOGICA

Profilul resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere; COD - 116

-       2 clase a IX - a cu 35 elevi;

-       2 clase a  X - a cu 36 elevi;

-       2 clase a XI - a cu 36 elevi;

-       2 clase a XII - a cu 43 elevi;

 

INVĂŢĂMÂNT SERAL

·         Filiera - tehnologica, profil resurse naturale si protecţia mediului, specializarea - tehnician in silvicultura si exploatari forestiere:

1 clasă a XIII - a cu 31 elevi;

 

INVĂŢĂMÂNT CURSURI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

·         Filiera teoretica; profil real; specializarea - stiintele naturii:

-       1 clasă a IX - a cu 26 elevi;

-       1 clasă a  X - a cu 21 elevi;

-       1 clasă a XI - a cu 36 elevi;

-       1 clasă a XII - a cu 29 elevi;

-       1 clasă a XIII - a cu 33 elevi;

CURSURI DE CALIFICARE A ADULTILOR

–    Meseria tehnician silvic:

-    Meseria pădurar

 

BAZA MATERIALA :

 

           - 2 corpuri de clădiri pentru învățământ

           - 1 internat

           - 1 cantină

           - 1 sală de sport

           - 1 cabinet de informatizare

           - 1 laborator de fizică

           - 1 laborator de chimie / biologie 

           - pepinieră silvică didactică (1,0 ha)

           - parc dendrologic (4,6 ha)

           - fond de vanătoare (5141 ha)

           - Centrul de Documentare şi Informare

 

 

PARTENERIATE:

 

Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru,, Brănești are încheiate parteneriate cu următoarele instituții:

 

1.          Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA

2.          Direcţia Silvică Ilfov

3.          Ocolul Silvic Bucureşti

4.          Ocolul Silvic Brăneşti

5.          Ocolul Silvic Snagov

6.          Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România

7.          Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Sitarul” Bucureşti

8.          Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Diana” Bucureşti

9.          Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Acvila” Bucureşti

10.       Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Egreta” Bucureşti

11.       Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Sportiv ,,Vulturul” Bucureşti

12.       Complexul cinegetic Pasărea

13.       Grupul Şcolar Forestier Curtea de Argeş

14.       Poliţia Brăneşti

15.       Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară  Bucureşti

 

             

        

 

Directorr

DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL,

detalii...

Oferta educationala

Oferta educationala 2012 - 2013

detalii...

Revista scolii

Revista ,,SILVA”, editată de Colegiu...

detalii...

Contact

Slt. Petre Ionel, nr.4, Branesti, Ilfov, Romania
Phone: +40 (21) 3501270
Fax: +40 (21) 3501270
E-mail: colegiulsilvic@yahoo.com