RELATIA CU COMUNITATEA LOCALA

În ceea ce priveşte relaţia cu comunitatea locală, aceasta se bazează pe colaborare şi comunicare directă, şcoala găsind suport material şi moral în acţiunile propuse. Reprezentanţi ai autorităţii locale  fac parte din Consiliul de Administraţie al şcolii, participă la festivităţile organizate cu diferite ocazii (început de an şcolar, Luna Sădirii Arborilor etc.).

De asemenea ne-au onorat cu prezenţa, dar şi sprijin, reprezentanţi ai Bisericii şi ai Postului de Poliţie din comuna Brăneşti.

Părinţii elevilor participă la activităţile organizate de şcoală, lectoratele cu părinţii, ţin permanent legătura cu şcoala, răspund solicitărilor, vin cu propuneri constructive în ideea  consolidării relaţiei  dintre  şcoală şi familie.

Cadrele didactice din  Colegiul Silvic ’’ Theodor Pietraru’’ îşi propun ca prin activităţile desfăşurate să formeze „SILVICULTORII SECOLULUI XXI’’

Actuala problemă majoră cu care se confruntă învățământul traditional silvic este aceea a autorizării claselor de silvicultură la licee care pe lângă faptul că nu dispun de bază materială adecvată nu au personal de specialitate (profesori) calificat.

           Conform metodologiei ARACIP unitățile de învățământ care se autorizează provizoriu trebuie să aibă un anumit procent din personalul didactic titular, calificat.

           Nu se pune sub nicioformă existența personalului de specialitate calificat sau a bazei material adecvate.

Ca urmare ne cofruntăm cu apariția unor clase de silvicultură atât la licee teoretice cât și la cele tehnologice.

Aftfel în anul școlar actual abia am reușit să formăm două clase de silvicultură cu efective minime, în condițiile în care unitatea noastră școlară are un număr de 5 ingineri silvici și un tehnician, care își desfășoară activitatea în cabinetele de: dendrologie, vânătoare, dendrometrie, silvicultură, protecția pădurilor, în parcul dendrologic în suprafață de 4,6 ha, în pepinieră silvică didactică de 1,0 ha și pe fondul de vânătoare de 5141 ha.

Fiecare dintre cadrele didactice, mai sus menționate, sunt specializate pe anumite discipline silvice, în timp ce inginerii silvici care predau disciplinele de specialitate la nou autorizatele clase de silvicultură, pe lângă faptul că nu au modulul psihopedagogic mă îndoiesc că ar putea preda toate disciplinele de specialitate la un înalt nivel de performanță în lipsa unei baze material adecvate.

 

Director

DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL,

detalii...

Oferta educationala

Oferta educationala 2012 - 2013

detalii...

Revista scolii

Revista ,,SILVA”, editată de Colegiu...

detalii...

Contact

Slt. Petre Ionel, nr.4, Branesti, Ilfov, Romania
Phone: +40 (21) 3501270
Fax: +40 (21) 3501270
E-mail: colegiulsilvic@yahoo.com