Documente manageriale

# Documente de diagnoza Documente de evidenta Documente de prognoza
1 Raport anual de evaluare interna a calitatii Organigrama Planul de actiune al scolii
2 Raport privind calitatea Plan de scolarizare Planul de dezvoltare institutionala
3 Schemele orare Planul managerial
4 Statul de functii Programul dezvoltare a SCIM