Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” se află la o distanţă de 19 km față de Bucureşti, la marginea comunei Brănesti, într-un cadru natural deosebit marcat de prezenţa pârâului Pasărea şi a pădurilor: Cernica și Pustnicul.

Apropierea de capitală cât și existenţa mai multor căi de comunicaţie (rutiere - maxi-taxi 503 și feroviare – magistrala București – Constanța) fac ușoară deplasarea spre unitatea şcolară, atât dinspre București cât și din provincie (elevii Colegiului Silvic ”Theodor Pietraru” provin, în cea mai mare parte, din mediul rural, respectiv din 14 judeţe situate în sudul ţării).

Cadrul natural constituie o atracţie permanentă faţă de iubitorii naturii și, mai ales, faţă de cei care doresc să lucreze în silvicultură, oferind mediul adecvat pregatirii acestora.

Misiunea şcolii este aceea de a pregăti „SILVICULTORII SECOLULUI XXI’’.

Şcoala de silvicultură de la Brănesti a fost înfiinţată în anul 1893 printr-un ”Înalt Decret Regal” fiind prima şcoală de silvicultură din Regatul Romaniei.

Terenul pentru construirea şcolii și a anexelor a fost donat de Regionala a XII-a Silvică Bucuresti al cărei director era inginerul Theodor Pietraru.

În acelaşi an este înfiinţat parcul dendrologic cu o suprafaţă de 4,6 hectare. Amplasarea acestuia s-a făcut la marginea comunei, lângă pârâul Pasărea pe un teren cunoscut sub numele de ”branişte”- loc cu pădure şi apă, loc de vânătoare, cu o vegetaţie bogată, unde opreau carele ce mergeau spre şi de la Bucureşti.

Primii profesori: Theodor Pietraru (director), Paul Grunau, N.R.Danielescu, N.G.Popovici, au proiectat aleile parcului şi au plantat primii arbori, dintre care se mai păstrează şi astăzi secularii stejari ce străjuiesc aleea principală.

Pregatirea elevilor se desfăşoară în regim de învăţămant superior: primul an practică, următorii doi ani cursuri şi un an şi jumătate practică la un ocol silvic. Şcoala Specială de Silvicultură din Brănesti a funcţionat neintrerupt până în 1916, aproape 23 de ani.

Personalul didactic al şcolii era format din 7 profesori (3 de specialitate silvică), 3 conferenţiari, 4 asistenţi şi un medic.

Condiţiile de admitere a candidaţilor erau bine precizate: să fi făcut practică la unul din ocoalele silvice ale statului, să fi absolvit complet cursurile liceale (cu începere din 1901) şi să fi trecut cu succes un concurs.

Şcoala se încheia cu un sever examen de diplomă în care proiectul, pregătit timp de o lună în perioada practicii, avea o pondere însemnată iar diploma nu era acordată decât candidaţilor care obţineau o medie superioară notei 7, cei ce nu reuşeau să obţină decat 6, primeau un certificat de studiu.

Şcoala de la Brăneşti a dat silviculturii românesti un contingent de 198 de absolvenţi (185 cu diplomă şi 13 cu certificat) mulţi dintre ei devenind reputaţi specialişti în domeniu: Vintilă N. Stinghie care din 1911 devine asistent la această şcoală apoi profesor la Facultatea de Silvicultură şi primul ei decan, în cadrul Politehnicii, specialist în amenajament, dendrometrie şi estimaţie; Marin Drăcea elev al şcolii de la Brăneşti între 1905-1909, reputat profesor de silvicultură şi autorul multor cărţi de specialitate.

În 1908 a absolvit şcoala Dumitru Ciurileanu, specialist de reputaţie mondială în topografie şi geodezie. Autor a numeroase invenţii şi noi procedee de calcul în geodezie recunoscut ca autoritate ştiinţifică internaţională.

Lista absolvenţilor şcolii de la Brăneşti poate continua cu multe nume de prestigiu în silvicultura românească. Este elocvent faptul că o parte dintre ei şi-a dedicat activitatea învăţământului ca profesori sau asistenţi ai şcolii de la Brăneşti, îmbinând cunoştinţele de specialitate cu nevoile de organizare şi buna gospodarie ale fondului forestier, precum şi cu necesităţile de fundamentare a unui învăţământ silvic corespunzător. Nume ca ale profesorilor: Theodor Pietraru, Pavel Gunau, N.S.Popovici, Petre Antonescu, Constantin Miclescu, Dumitru Drimba, Vintilă Stinghie, Marin Drăcea, Gheorghe Ionescu şi Marin Georgescu, trebuie păstrate vii în memoria noastră şi să constituie, pentru generaţii de silvicultori, exemple demne de urmat.

În timpul primului război mondial, desfăşurat între anii 1914 – 1918, 107 ingineri silvici au participat dintre care - 14 au căzut eroic pe câmpul de luptă, iar 12 au fost grav răniţi. Şcoala de silvicultură din Brăneşti a fost incendiată, clădirile, biblioteca cu tot mobilierul au fost complet distruse şi în aceste condiţii, cursurile de silvicultură se ţin în Bucureşti, iar din 1923 se ia decizia de a se ataşa Şcoala Superioară de Silvicultură de la Brăneşti la Şcoala Politehnică din Bucureşti.

În perioada interbelică, diferite formaţiuni şcolare din Brăneşti au fost conduse în perioada 1929-1936 de inginerul St. Tănăsescu şi apoi din 1936 de eminentul inginer silvic fost şef de promoţie, Nicolae Codru (1936-1948), distins practician-cercetător şi om de rară fineţe. Dotat cu un acut simţ pedagogic sub directa sa îndrumare s-au format multe serii de conductori silvici, brigadieri şi pădurari ce s-au dovedit în serviciu vrednici slujitori ai pădurii. Energic, întrepinzător, doritor de progres punea accentul pe dezvoltarea calităţii morale ale elevilor concomitent cu cele de pricepere tehnică. În acest interval de timp şcoala a cunoscut o perioadă de înflorire datorită priceperii profesorilor ingineri, mulţi dintre ei cu studii deosebite şi notabile realizări în administraţie.

În perioada postbelică si mai ales după 1948 (reforma învăţămantului), Şcoala de silvicultură de la Brăneşti a trecut printr-o serie de profunde transformări devenind rând pe rând Şcoala Profesională de pădurari, de mecanizatori, periodic de brigadieri, de maiștri de parchet şi chiar de conductori silvici (tehnicieni).

În acelaşi timp, după înfiinţarea Şcolilor Silvice de la Periş şi Pucioasa (1948), regimul comunist a propus în 1956 desfinţarea acestei unitaţi. Activitatea iluştrilor silvicultori de atunci ce activau la Facultatea de Silvicultură (prof. C.Chiriţă, prof. I. Popescu Zeletin, prof. C.C.Georgescu şi alţii) a avut ca urmare o continuitate a actualei unităţi ca şcoală profesională de pădurari şi centru de reciclare a cadrelor inferioare din sectorul forestier.

Abia după înfiinţarea liceului (1970), învăţămantul silvic de la Brăneşti începe să renască să se ridice spre renumele avut în deceniile de început.

Se construieşte un cămin cu 316 paturi (1969) şi o şcoală modernă cu 6 clase, fiecare cu cate un cabinet alăturat (1970) precum şi o aripă pentru administraţie.

Sub conducerea directorilor: inginer Cezar Lascăr, inginer Dumitru Ionescu, inginer Mihai Ştefănescu, inginer Ion Marcoiu, inginer Aurel Angelescu şi a unui corp profesoral între care îi menţionăm pe inginer Romulus Dumitrescu, inginer Gheorghe Scarlatescu, profesor Traian Găleşanu, profesor Gheorghe Nencescu şi alţii, se revine la disciplina silvică, la respectul şi dragostea pentru meserie.

În anii 1970-1980 a crescut nivelul de pregătire a elevilor dar a sporit şi baza materială a şcolii prin dotarea cu aparatută modernă (retroproiectoare, televizoare, aparatură foto, etc.) s-a construit un nou internat şi s-a extins cantina.

Conducerea şcolii, doamna director Neacşu Elena cât şi corpul profesoral, au făcut eforturi pentru a menţine şcoala Silvică de la Brăneşti la un nivel superior.

Liceul Silvic Brăneşti era considerat cel mai prestigios liceu silvic din Romania. Județele arondate erau: Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa şi municipiul Bucureşti.

Practic, erau deservite 14 judeţe, adică aproximativ 37% din judeţele ţări. Calificarea obţinută după 12 clase era aceea de silvicultor. În luna august, după admiterea la facultate, elevii care nu erau declaraţi admişi, primeau repartiţii la ocoalele silvice din judeţ.

Evenimentele din decembrie 1989 găsesc şcoala în aceeaşi atmosferă tensionată în care erau toate instituţiile de stat. Urma o perioadă grea pentru viaţa şcolii, însă colectivul de cadre didactice a căutat să impună, cu prudenţă, revenirea la respectul reciproc şi la dragostea faţă de silvicultură.

În timpul evenimentelor din 1989, foştii elevi ai Liceului Silvic Brăneşti, şi-au pierdut viaţa, amintim în acest sens pe absolvenţii: Astafei Petre, Vlad Nicolae şi Dumitrescu Dorel ( veşnică recunoştinţă ).

In anul 1990 şcoala de vine Grupul Şcolar Silvic Brăneşti, pentru ca la centenar în 1993 să ia numele ilustrului său întemeietor inginerul Theodor Pietraru . În anul 2004, la 110 ani de la înfiinţare Grupul Şcolar Silvic,,Theodor Pietraru” s-a transformat in Colegiul Silvic”Theodor Pietraru” Brăneşti. Începând cu anul 2008 școala este cuprinsă în programul de campusuri preuniversitare urmând a fi construite:

Visul avea să se stingă foarte repede deoarece începând cu anul 2009 s-a sistat finanțarea, chiar dacă lucrările la sala de sport au fost începute.

În perioada 2009 – 2012 cu sprijinul Consiliului Local Brănești, precum și cu fonduri de la Consiliul Județean Ilfov și Ministerul Educației Naționale lucrările la sala de sport au continuat într-un ritm lent.

Incepând cu anul 2012 și până în prezent cu sprijinul Consiliului Local Brănești, prin implicarea directă a domnului primar Niculae Cismaru, lucrările la sala de sport s-au accelerat astfel încât în data de 10.10.2014, în cel de-al 120 - lea an de existență a școlii de silvicultură de la Brănești, visul generațiilor de silvicultori de a avea o sală de sport s-a împlinit.