Informatii de interes public

Lista documentelor de interes public Date contact persoana responsabila documente publice
Buget BUGET ISJ INFL 12 BUGET LOCAL INFL 3
Rapoarte Raport 2022 - 2023 Raport anual Legea 544
Planuri PLAN ACHIZITII 2023 Plan integritate 2023
Alte documente Cod de etică 2023 CV Cristescu
Decizie desemnare consilier etică Declaratie avere Declaratie interese Model cerere solicitare informatii
Modele reclamatie administrativa ROF 2023 SITUATII FINANCIARE CSTP 31.12.2023 Stat de functii