DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL

 

nr. 5, str. slt. Petre Ionel, 077030, comuna Brăneşti, judeţul Ilfov, România

0723262064

mihailcristescu@yahoo.com

Română

30.10.1961

Masculin

Expert pe termen scurt pentru proiectul „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă", ID 55330

Vechime în învăţământ – 22 ani

11.06 – 31.08.2012

Director al Colegiului Silvic ,,Theodor Pietraru” Brăneşti:

·         Activitate de proiectare şi coordonare managerială

·         Monitorizarea funcţionalităţii structurii instituţionale, administrative şi manageriale

·         Utilizarea competenţelor de analiză – diagnoză – prognoză şi de evaluare a stării învăţământului din unitatea şcolară

 • Acordarea de consultanţă în domeniile silvicultură şi exploatări forestiere
 • Organizarea, managementul, controlul – verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţă
 • Corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea   prevederilor actelor normative
 • Soluţionarea stărilor conflictuale

01.09.2009 – 10.06.2012

Director adjunct al Colegiului Silvic ,,Theodor Pietraru” Brăneşti:

·         Activitate de proiectare şi coordonare managerială

·         Monitorizarea funcţionalităţii structurii instituţionale, administrative şi manageriale

·         Utilizarea competenţelor de analiză – diagnoză – prognoză şi de evaluare a stării învăţământului din unitatea şcolară

 • Acordarea de consultanţă în domeniile silvicultură şi exploatări forestiere
 • Organizarea, managementul, controlul – verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţă
 • Corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea   prevederilor actelor normative
 • Soluţionarea stărilor conflictuale

07.05 – 31.08.2009

Profesor la Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru” Brăneşti

 • Conducerea clasei de elevi, activităţi de predare-învăţare-evaluare, activităţi extraşcolare, activităţi de perfecţionare şi formare continuă

·         Activităţi de predare-învăţare-evaluare şi consilierea  clasei de elevi

·         Activităţi de formare a deprinderilor practice ale elevilor pentru calificările: tehnician silvic şi tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

·         Activităţi de formator pentru cursurile de calificare în meseriile: pădurar şi paznic de vânătoare

01.02.2008 – 06.05.2009

Inspector şcolar general adjunct

- Realizarea, sub îndrumarea Inspectorului Şcolar General al ISJ Ilfov, a unor materiale cu caracter  managerial, informativ şi lucrativ, la nivelul ISJ şi al Compartimentului Evaluare instituţională şi asigurarea calităţii:

·      Planul de acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de guvernare 2005 – 2008 şi Rapoartele periodice asupra gradului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în acest plan – la solicitarea Prefecturii Ilfov;

·      Proiectarea şi evaluarea activităţii de formare continuă cu directorii „Management performant II – Asigurarea calităţii în învăţământul ilfovean”;

-          Coordonarea, activităţii Compartimentului Curriculum şi inspecţie şcolară:

·      Realizarea Graficului de inspecţie, monitorizare şi control (din semestrul al II-lea al anul şcolar  2007 – 2008);

·      Realizarea machetelor pentru fiecare Control tematic planificat (din anul

      şcolar  2007-2008);

·         Asigurarea dezvoltării curriculum-ului şcolar;

·         Elaborarea instrumentelor de lucru şi alte materiale pentru inspecţia şcolară;

·         Verificarea lunară a activităţii de evaluare şi control a inspectorilor;

- Analiza şi raportarea, conform graficelor stabilite, către MECT, ARACIP şi ISJ

- Realizarea unor modele de planificare/proiectare managerială şi de raportare săptămânală şi semestrială pentru inspectorii şcolari;

- Realizarea unor modele de planificare/proiectare managerială pentru directorii unităţilor de învăţământ şi pentru Comisiile de evaluare şi asigurarea calităţii, precum şi materiale de lucru şi bază de date legislativă în domeniul asigurării calităţii educaţiei – documente postate pe site-ul www.isjilfov.edu.ro şi

    distribuite pe suport electronic (CD);

  - Alte sarcini şi responsabilităţi (comisii şi structuri) în cadrul ISJ:

Ø Membru în:

·  Consiliul de Administraţie;

·   Comisia paritară;

·   Comisia de mobilitate a personalului didactic;

 ·   Comisia de soluţionare a contestaţiilor în vederea acordării salariului de merit;

·   Comisia Judeţeană de Bacalaureat;

·   Comisia Judeţeană pentru Testele Naţionale;

 01.01.1999 - 01.02.2008

 director al Colegiului Silvic ,,Theodor Pietraru” Brăneşti:

·         Activitate de proiectare şi coordonare managerială

·         Monitorizarea funcţionalităţii structurii instituţionale, administrative şi manageriale

·         Utilizarea competenţelor de analiză – diagnoză – prognoză şi de evaluare a stării învăţământului din unitatea şcolară

 • Acordarea de consultanţă în domeniile silvicultură şi exploatări forestiere
 • Organizarea, managementul, controlul – verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţă
 • Corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea   prevederilor actelor normative
 • Soluţionarea stărilor conflictuale

·         Activităţi de formator pentru cursurile de calificare în meseriile: pădurar şi paznic de vânătoare

01.10.1990 - 01.02.2008

 profesor la Colegiul Silvic ,,Theodor Pietraru” Brăneşti

 • Conducerea clasei de elevi, activităţi de predare-învăţare-evaluare, activităţi extraşcolare, activităţi de perfecţionare şi formare continuă

·         Activităţi de predare-învăţare-evaluare şi consilierea  clasei de elevi

·         Activităţi de formare a deprinderilor practice ale elevilor pentru calificările: tehnician silvic şi tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

·         Activităţi de formator pentru cursurile de calificare în meseriile: pădurar şi paznic de vânătoare

01.10.1988 - 01.10.1990

Inginer Inspectoratul Silvic al Municipiului Bucureşti

 

 • Coordonarea activităţii pădurarilor şi tehnicienilor din subordine
 • Organizarea, managementul, controlul – verificarea şi comunicarea
Soluţionarea stărilor conflictuale

 

Director

DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL,

detalii...

Oferta educationala

Oferta educationala 2012 - 2013

detalii...

Revista scolii

Revista ,,SILVA”, editată de Colegiu...

detalii...

Contact

Slt. Petre Ionel, nr.4, Branesti, Ilfov, Romania
Phone: +40 (21) 3501270
Fax: +40 (21) 3501270
E-mail: colegiulsilvic@yahoo.com