PĂDURILE SUNT ÎNAINTE DE TOATE LINIŞTEA PĂMÂNTULUI, SCUTUL AGRICULTURII ŞI GARANŢIA BUNEI ÎNTOCMIRI A VREMII ŞI, CA ATARE, UNUL DINTRE TEMEIURILE EXISTENŢEI POPORULUI ROMAN”.   M. Drăcea

Clădirea şcolii vechi a fost ridicată în anul 1946. Şcoala nouă, cantina şi căminul nr. 1 cu 301 locuri au fost construite in anul 1969, iar căminul nr. 2 cu 116 locuri în anul 1980. In anul 2001 a fost achiziţionată o centrală termică nouă pentru şcoală şi s-au efectuat lucrări de reparaţie la instalaţia termică, costurile totale ridicându-se la peste 500 milioane lei. In anul 2002 s-a înlocuit acoperişul tip terasă al şcolii noi cu acoperiş tip şarpantă din tablă Lindab în valoare de 870 milioane lei, iar în 2003 s-a inlocut tâmplăria din lemn cu tâmplărie termopan, valoarea lucrărilor ridindu-se la 630 milioane lei. Toate lucrările de mai sus au fost efectuate din resurse bugetare proprii, provenite din derularea unor cursuri de calificare a adulţilor în meseriile: pădurar şi paznic de vânătoare. In anul 2007 au fost executate lucrări de reabilitare a grupurilor sanitare din şcoală cu fonduri provenite de la bugetul de stat( 1 miliard lei). In anul 2009 s-au efectuat reparaţii capitale la cantină, iar în anul 2012 s-a renovat căminul cu 116 locuri, cheltuielile fiind suportate de la bugetul local al comunei Brăneşti.

             

Căminul nr.1 cu 301 locuri a fost preluat de Casa Corpului Didactic Ilfov.

Căminul nr. 2 cu capacitatea de cazare 116 locuri, adăposteşte un număr de 82 elevi interni.

- Cantina şcolară dispune de un număr de 60 locuri/schimb, este dotată cu cameră frigorifică şi aragaz profesional. In anul 2004 a fost înlocuit cu gresie tot pavimentul existent. De aprovizionarea cantinei se ocupă administratorul, iar de modul cum se folosesc alimentele la prepararea hranei şi de supravegherea modului cum se distribuie porţiile se ocupă profesorul de serviciu şi elevul de serviciu la cantină.

            

         Cabinetele

1. Cabinetele de informatizare sunt dotate cu un număr de 50 calculatoare şi 2 servere, legate în reţea şi conectate la Internet. Şcoala dispune de 2 profesori calificaţi pentru informatică. De asemenea celelalte cadre didactice au urmat cursuri AEL şi predau lecţii în cabinetul de informatizare. Laboratoarele de informatizare a fost dotat cu fonduri de la M.Ed.C şi a costat 2,3 miliarde lei.

2. Cabinet de asistenta psihopedagogica – este utilizat pentru consilierea elevilor. El este dotat cu echipamente achiziţionate cu fonduri de la M.Ed.C, în valoare de 160 milioane lei.

- Laboratoarele

1. Laboratorul de fizică este dotat cu echipamente în valoare de 255 milioane lei, bani proveniţi de la M.Ed.C

2. Laboratorul de chimie/biologie este dotat cu echipamente în valoare 510 milioane lei, bani proveniţi de la M.Ed.C

3. Cabinetele de: silvicultură, vânătoare, dendrologie, protecţia pădurilor, mecanizare sunt echipate cu material de specialitate

- Trofeele de cerb carpatin, lopătar şi căprior sunt donate de AGVPS

- Pepiniera silvica didactică – suprafaţa 1 ha, este utilizată de elevi pentru susţinerea lucrărilor practice de absolvire. Aici sunt cultivate specii de arbori şi arbuşti, elevii efectuând întreaga gamă de lucrări, de la semănare şi până la scoaterea puieţilor.

- Parcul dendrologic –a fost înfiinţat între anii 1894 - 1901 de către profesorii şcolii: N.R. Danielescu, Vintilă Stinghe, Marin Drăcea si are o suprafata de 4,2 ha. In componenţa sa sunt specii indigene: molid, brad, stejar, cer, gârniţă, salcâm, paltin si exotice: chiparos de California, chiparos de baltă, ienupăr de Virginia, ienupăr târâtor. Cele mai renumite şi mai rare specii sunt: arborele pagodelor, tisa, chiparosul de balta, cireşul japonez, oţetarul fals, salcâmul galben etc. In parcul dendrologic se desfăşoară orele de dendrologie şi studiul plantelor lemnoase, unde elevii studiază caracterele morfologice ale speciilor respective.

 - Fondul de vânatoare didactic – are o suprafaţă de 5141 ha. Elevii participă în cadrul orelor de cultura vânatului la recoltarea şi administrarea hranei complementare a vânatului, la evaluarea efectivelor de vânat, iar în cadrul vânătorilor colective ca gonaci. Vânatul recoltat, după ce este testat veterinar este introdu ca hrană pentru elevi.

 

- Resurse umane

 1. Elevi - 402

1.1 Specializările obţinute de absolvenţi:

1.1.1 Ajutorul programator – are competenţe de tehnoredactare pe calculator şi noţiuni minimale de programare.

1.1.2 Tehnicianul în silvicultură şi exploatări forestiere – execută întreaga gamă de lucrări din silvicultură, el urmând să coordoneze activitatea a 5 – 7 cantoane silvice 2. Corpul profesoral este format din 19 profesori din care 16 titulari şi 3 suplinitori, 10 cu gradul I, 3 cu gradul II, 4 cu definitivatul, 2 debutanţi. Ponderea personalului de specialitate silvică este de 32%. 3. Personal didactic auxiliar – 12. 4. Personal nedidactic – 15.

        

 

Directorr

DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL,

detalii...

Oferta educationala

Oferta educationala 2012 - 2013

detalii...

Revista scolii

Revista ,,SILVA”, editată de Colegiu...

detalii...

Contact

Slt. Petre Ionel, nr.4, Branesti, Ilfov, Romania
Phone: +40 (21) 3501270
Fax: +40 (21) 3501270
E-mail: colegiulsilvic@yahoo.com