CURSURI DE CALIFICARE PENTRU ADULTI

• 2 clase cu 60 locuri – calificarea padurar;
• 2 clase cu 60 locuri – calificarea tehnician silvic.

Pădurarul este calificat pentru paza şi administrarea  unui canton silvic.  Are în subordine muncitori silvici şi execută lucrări cu grad scăzut de dificultate sub îndrumarea unui tehnician sau inginer silvic .

Tehnicianul silvic este calificat pentru coordonarea şi administrarea  unui districtsilvic.  Are în subordine 5 – 7 pădurari şi execută lucrări cu înalt de dificultate.

Certificatele de calificare eliberate de Colegiul Silvic “Theodor Pietraru” sunt recunoscute de:

   Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

     Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Cursurile pentru adulti:

* se desfasoara astfel:

   - Pentru pădurari durata cursului este de 5 luni (2 luni teorie la Colegiul Silvic şi

     3 luni practica la un ocol silvic);

   - Pentru tehnician silvic durata cursului este de 6 luni (2 luni teorie la Colegiul

     Silvic şi 4 luni practica la un ocol silvic);

* încep numai dupa completarea locurilor vacante;

* ocuparea locurilor se face pe bază de dosar, în ordinea înscrierii;

 

Director

DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL,

detalii...

Oferta educationala

Oferta educationala 2012 - 2013

detalii...

Revista scolii

Revista ,,SILVA”, editată de Colegiu...

detalii...

Contact

Slt. Petre Ionel, nr.4, Branesti, Ilfov, Romania
Phone: +40 (21) 3501270
Fax: +40 (21) 3501270
E-mail: colegiulsilvic@yahoo.com