ANUNT

Colegiul Silvic ”Theodor Pietraru” se afla la o distanţă de aproximativ 19 km de oraşul Bucureşti, la marginea comunei Brăneşti, într-un cadru natural deosebit marcat de prezenţa pârâului Pasărea şi a pădurilor Cernica şi Pustnicul. Apropierea de capitală cât şi existenta mai multor căi de comunicaţie (maxi-taxi, tren) determină deplasarea cu uşurinţă spre unitatea şcolară, atât dinspre Bucureşti cât şi din provincie (elevii Colegiului Silvic ”Theodor Pietraru” provin în cea mai mare parte din mediul rural, respectiv din 15 judeţe situate în sudul ţării). Cadrul natural constituie o atracţie permanentă faţă de iubitorii naturii si, mai ales, faţă de cei care doresc să lucreze în silvicultură, oferind mediul adecvat pregătirii acestora.

 

Viziunea şcolii

 Performanţa, promovarea adevăratelor valori, egalitatea şanselor  sunt atributele serviciilor noastre educaţionale.

 Misiunea şcolii:

           Să asigurăm pentru tinerii şi adulţii din zona Bucureşti - Ilfov şi din alte judete ale Munteniei pregătire în domeniul silvicultura şi exploatări forestiere, stimulând totodata dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

             Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

             Şcoala este singurul furnizor de forţă de muncă, calificată de nivel 3 pentru unităţile economice din domeniul silvicultură din Muntenia.

 

Director - mesaj

DIRECTOR - CRISTESCU MIHAIL,

detalii...

Oferta educationala

Oferta educationala 2017 - 2018

Flyer  si  Afis

Revista scolii

Revista ,,SILVA”, editată de Colegiu...

detalii...

Contact

Slt. Petre Ionel, nr.4, Branesti, Ilfov, Romania
Phone: +40 (21) 3501270
Fax: +40 (21) 3501270
E-mail: colegiulsilvic@yahoo.com